Zaznacz stronę

Jakie są zalety systemu składającego się z dwóch wentylatoróww komorach z laminarnym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa ?

Kluczową funkcją mającą na celu zachowanie sterylnego miejsca pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa operatora i środowiska w czasie pracy komory z laminarnym przepływem powietrza jest zachowanie równowagi pomiędzy napływem powietrza (inflow) do komory a całkowitym przepływem powietrza w przestrzeni roboczej (downflow) z zachowaniem optymalnych wartości prędkości przepływu.

Wypełnianie się filtrów HEPA wraz z czasem użytkowania komory jest zjawiskiem całkowicie normalnym i wymagane jest jego zrównoważenie poprzez zwiększenie wydajności pracy wentylatorów. Tradycyjne rozwiązania bazującą na wykorzystaniu pojedynczego napędu wraz z przepustnicą powietrza, odpowiedzialną za rozdział na inflow i downflow.

Regulacja prędkości powietrza w systemach opartych o jeden wentylator i przepustnicę umożliwia dostosowanie tylko prędkości całkowitego przepływu powietrza w urządzeniu, bez opcji regulacji prędkości przepływu poszczególnych elementów składowych, czyli jaka ilość powietrza ma zostać skierowana do przestrzeni roboczej, a jaka na zewnątrz komory. Ponad to, tradycyjne rozwiązania, w tym te wykorzystujące ręczną regulację przepływu, nie mają możliwość bieżącej reakcji w odpowiedzi na zmieniające się wypełnienie filtrów HEPA, co krytycznie wpływa na możliwość zapewnienie bezpieczeństwa.

Zastosowanie układu z dwoma wentylatorami oraz systemu inteligentnej kontroli przepływu SmartFlow we wszystkich typach komór II klasy bezpieczeństwa Thermo Scientific gwarantuje pełną równowagę oraz stabilność przepływu w czasie rzeczywistym. Wentylator wylotowy odpowiada za kontrolę i regulację prędkości powietrza napływającego do komory, podczas gdy główny wentylator automatycznie równoważy przepływ w komorze roboczej. Dodatkowo układ wykorzystujący dwa napędy zapewnia pełne bezpieczeństwo operatora i środowiska nawet w przypadku awarii jednego z wentylatorów.